Spínaný zdroj

Význam a využití spínaných zdrojů

Spínané zdroje, anglicky switched-mode power supply (SMPS), jsou v současné elektrotechnice nejvyužívanějším způsobem, jakým lze napájet elektronická zařízení. Tyto zdroje úspěšně nahradily běžný transformátorový zdroj, dříve hojně používaný například pro napájení stolních počítačů.

Vývoj spínaných zdrojů

Vývoj moderních spínaných zdrojů jde ruku v ruce s vývojem polovodičových součástek a miniaturizací v oblasti elektrotechniky. Změnu zastaralé koncepce napájecích zdrojů odstartovaly požadavky v oblasti výpočetní techniky. Pro výrobu přenosných počítačů bylo zapotřebí vyvinout elektronické obvody v takové velikosti, aby bylo možné využít při konstrukci zařízení co nejmenší prostor. Jedním z nejproblémovějších komponentů byl bezesporu právě zdroj v podobě běžného transformátoru. Transformátor sestává z těžkého kovového jádra s vinutím z měděného vodiče, s nutností tuto část zdroje při zatížení chladit. Hmotností a prostorovou náročností se ve finále stal nevhodným způsobem, jak miniaturní obvody napájet.

Úspornost spínaných zdrojů

Spínaný zdroj má oproti trafu mnohem  více výhod, než jen menší velikost, a nižší váhu. Jeho největší předností se stala jeho vysoká účinnost. Transformátor vykazuje při přeměně elektrické energie významné ztráty. Jsou to ztráty způsobené odporem vinutí a jádrem transformátoru, kde se při transformaci přeměňuje nezanedbatelná část elektrické energie na energii tepelnou. Další ztráty pak vznikají, pokud je zapotřebí výstupní napětí regulovat. Spínaný zdroj oproti tomu vykazuje ztráty minimální. Toho je docíleno změnou frekvence buzení transformátoru a řízením jeho výkonu v závislosti na zatížení. Množství transformované energie se mění v závislosti na velikosti zátěže připojené ke zdroji, čímž se rapidně zvyšuje účinnost zdroje.

Princip funkce spínaných zdrojů

Pro funkci spínaného zdroje je stěžejní použití spínacího tranzistoru na primární straně transformátoru, čímž lze měnit frekvenci kmitů, budících transformátor. Představme si ale jednotlivé komponenty popořadě. Vstupní napětí je nejprve usměrněno pomocí soustavy diod zapojených v můstkovém obvodu. Toto napětí je dále vyhlazeno pomocí filtračního kondenzátoru. Za použití již zmíněného spínacího tranzistoru je poté změněna pracovní frekvence zdroje napětí. Čím vyšší je pracovní frekvence zdroje, tím menší transformátor lze pro přeměnu elektrické energie použít. Pomocí malého středofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem se napětí transformuje na požadovanou hodnotu. Napětí je na výstupní - sekundární straně transformátoru usměrněno Schottkyho diodami a vyhlazeno kondenzátorem.

Využití spínaných zdrojů

V moderní elektrotechnice zastávají spínané zdroje dominantní postavení. Jsou hojně využívány jako integrované zdroje pro napájení LCD monitorů a televizorů, nebo jako externí zdroje pro mobilní telefony, tablety či notebooky. Jsou však používané i pro napájení moderních domácích spotřebičů, jako například počítačem řízené pračky, sušičky či mikrovlnky, které každodenně používáme. Spínané zdroje jsou ideálním řešením také pro napájení LED svítidel, která pro svou správnou funkci potřebují zdroj konstantního proudu, či napětí.

Společnost Mean Well se řadí mezi světové výrobce spínaných zdrojů, a na trhu působí již od druhé poloviny osmdesátých let. Internetový obchod eshop-meanwell.cz, jakožto přední dodavatel produktů Mean Well pro ČR, nabízí kvalitní a prověřené spínané zdroje pro domácnost, dílnu i průmysl.