{001D5F25-A66E-4775-9D63-0A6D83521DC4}_V.jpg

V době, kdy se LED diody používaly jako obyčejné kontrolky, případně zobrazovače, bylo jejich napájení velmi snadné a nevyžadovalo tolik speciální řešení. Toto tvrzení mírně vyvrací použití rezistorů omezující proud. Každopádně, jakmile byly na trh uvedeny první součástky velkého a středního výkonu, které byly použity pro osvětlení různých místností, požadované nároky na jejich napájení se diametrálně změnilo. Aby byla zajištěna účinnost a trvanlivost těchto polovodičů a současně byly tyto napájeny správným způsobem, je nutno použít speciálně k tomu určené drivery.

Napájecí zdroj versus driver

Vysvětlení je snadné. Driver je určen k napájení LED diod, takže nejde o obyčejný napájecí zdroj v klasickém provedení. Projekt, na kterém je založeno toto řešení, od samého začátku zohledňoval speciální vlastnosti diod LED, aby byla zajištěna jejich optimální funkce, trvanlivost, energetická účinnost a ochrana před poškozením. Klasický napájecí zdroj by toto všechno nemohl zkrátka realizovat při zachování stejných funkcí a musel by být doplněn řídící elektronikou.

Podobnost driverů na trhu

Rozhodně ne. Každý model má mnoho odlišností. Výrazně se liší ve významných souvisejících cílových aplikacích. Jako příklad můžeme rozlišit několik aplikací. Níže najdete několik příkladů těchto aplikací.

Jde například o domácí osvětlení, kde jsou drivery principiálně určené pro osvětlení uvnitř domu, kde musí splňovat několik požadavků – malé rozměry, konkurenční cena, středně nízký výkon, vysoká účinnost a spolehlivost, snadná montáž, jednoduché a okamžité řízení jasu, tedy stmívání a hlavně trvanlivost.

Pouliční osvětlení je jedno z nejkritičtějších aplikací. LED musí v tomto případě fungovat bez poruchy ve velmi obtížných podmínkách. Drivery musejí mít v tomto případě nejlepší vlastnosti, tedy co se týče řízení, spolehlivosti a trvanlivosti. Důležité u pouličního osvětlení je široký rozsah teplot použití, vysoká účinnost a stabilita, provoz při konstantním výkonu, aktivní korekce účiníku (Active PFC), vysoký stupeň krytí IP, třída izolace 2, možnost dálkového ovládání pro funkci Smart City,skvělý poměr ceny a parametrů.

Jak je to ale u pěstování, při kterém je třeba intenzivního osvětlení? Osvětlení LED používané při intenzivním pěstování rostlin ve sklenících nahradilo a vylepšilo dříve používané zdroje světla, neboli vysokotlaké sodíkové výbojky. Principiálně změna k lepšímu spočívá v možnosti použití kombinace diod LED s různými barvami pro dosažení vhodných odstínů světla v závislosti na druhu pěstovaných rostlin nebo fázích jejich růstu.

Kromě účinnosti, spolehlivosti, izolace a ochrany, kterými se vyznačovala již přecházející kategorie, by se měly drivery určené pro tyto aplikace rovněž vyznačovat vysokým výstupním výkonem, širokým rozsahem řízení, rovněž v případě vysokého napětí.

Obvod aktivního PFC a jeho přínos  

Aktivní korekce účiníku – PFC neboli „Power Factor Correction” je velmi užitečná funkce, která eliminuje jeden z typických problémů se stavy vstupů u méně vyspělých driverů, které jsou bez této funkce. Obvod aktivního PFC používaný v driverech MEAN WELL, umožňuje stálým provozem a funkcí automatického přizpůsobení značně zmenšit zkreslení průběhu proudu a posunout mezi dva signály a přivést účiník k hodnotě rovné nebo větší než 0,9 bez ohledu na zátěž.