Zatížení zdrojů

Pokud budete používat jakýkoliv zdroj, před jeho použitím je dobré se vždy seznámit s rozsahem jeho zatížení. Tato informace je uvedena v příslušném PDF dokumentu, kde najdete přesnou specifikaci zdroje. U zdrojů MEAN WELL informaci o zatížení najdete v části OUTPUT pod názvem CURRENT RANGE.

Jako příklad je možné uvést zdroj RS-100-12 je 0~8.5A. Tento zdroj pracuje v rozsahu 0 až 8A při +12VDC výstupního napětí, to znamená i při nulovém odběru zátěže.

Zdroje s více výstupními hladinami

U takovýchto zdrojů je nutné jednotlivé hladiny zatěžovat podle předepsaných minimálních a maximálních proudů, např. zdroj RD-85A má na 1. výstupní hladině 2~10A při +5VDC a na druhé 0.3~5A při +12VDC.

Pro některé typy MEAN WELL zdrojů s více výstupními hladinami existují tedy požadavky na minimální zátěž. Tyto hodnoty jsou ve specifikacích a doporučujeme se s nimi seznámit před připojením zátěže na zdroj. Pro správnou funkci je nutné zajistit minimální požadovanou zátěž. V opačném případě může být výstup nestabilní a mimo deklarované hodnoty.

Např. v tabulce níže má uvažovaný zdroj ve specifikaci požadavek 2 A min. pro větev CH1. 0,5 A pro větev CH2. 0,1 A pro větev CH3 a bez min. požadavku pro CH4.

Výstup

CH1

CH2

CH3

CH4

 UDC [V]  5  12  -5 -12 
 jm. proud [A]  11  4,5 0,5 
 proudový rozsah [A]  2~12 0,5~4,5   0,1~1 0~1