10.png

Walter Houser Brattain, americký fyzik, který se zapsal do historie jako jeden ze tří vynálezců tranzistoru. Za tento revoluční vynález, který poháněl miniaturizaci elektroniky a dal vzniknout modernímu digitálnímu světu, obdržel v roce 1956 Nobelovu cenu za fyziku.

Mládí a vzdělání

Walter Houser Brattain se narodil 10. února 1902 v Amoy v Číně americkým misionářům. Po návratu do Spojených států v roce 1909 studoval na Whitman College ve Walla Walle ve Washingtonu, kde získal bakalářský a magisterský titul v oboru fyziky a matematiky. Po absolvování v roce 1924 pracoval dva roky pro National Bureau of Standards ve Washingtonu, D.C., a poté se v roce 1929 připojil k Bell Telephone Laboratories v New Yorku.

Kariéra v Bell Labs a vynález tranzistoru

V Bell Labs se Brattain setkal s Johnem Bardeenem, se kterým navázal úzké pracovní partnerství. Společně se zaměřili na výzkum polovodičů a zesilování elektrických signálů. Jejich úsilí vyvrcholilo 16. prosince 1947, když úspěšně sestrojili první fungující tranzistor s bodovým kontaktem. Tento revoluční vynález představoval obrovský skok vpřed oproti tehdy používaným elektronkám a umožnil miniaturizaci elektronických zařízení.
Brattain a Bardeen dále spolupracovali s Williamem Shockleyem na vývoji tranzistoru a v roce 1956 byli všichni tři oceněni Nobelovou cenou za fyziku za "výzkumy polovodičů a objev tranzistoru".

Pozdější roky a odkaz

Po odchodu z Bell Labs v roce 1967 se Brattain vrátil na Whitman College, kde působil jako profesor fyziky až do svého odchodu do důchodu v roce 1976. Zemřel 13. října 1987 v Seattlu ve Washingtonu.

Brattainův vynález tranzistoru měl nesmírný dopad na moderní svět. Tranzistor se stal základem moderní elektroniky a poháněl miniaturizaci, která vedla k vývoji počítačů, mobilních telefonů, internetu a dalších revolučních technologií. Brattainův odkaz žije dál v každém elektronickém zařízení, které používáme, a jeho přínos pro lidstvo mu nelze upřít.

Walter Houser Brattain byl geniální fyzik a vynálezce, jehož práce navždy změnila svět. Jeho vynález tranzistoru byl klíčovým momentem v historii a jeho odkaz bude inspirovat další generace vědců a inženýrů.

Doplňující informace

Kromě tranzistoru s bodovým kontaktem Brattain přispěl i k vývoji bipolárního tranzistoru a dalším důležitým objevům polovodičové fyziky.

Byl známý pro svou skromnost a oddanost vědě.

V roce 1974 mu byla udělena Národní medaile za technologii.