12.png

Snad každé malé dítě dobře zná amerického vynálezce a podnikatele Thomase Alva Edisona, který má nesmírný dopad na naše životy a svět současných moderních technologií. Edison byl americký průkopník využití elektrické energie. V americkém státě New Jersey na východním pobřeží vybudoval rozsáhlý komplex Glenmont, což byla vlastně taková výzkumná laboratoř a v současné době se zde nachází národní památka Edison National Historical Site.

Vynálezy

Mezi jeho nejslavnější vynálezy patří například elektrická lokomotiva, filmová kamera, akumulátor, umělý kaučuk a celá řada dalších objevů, které dobře známe z běžného života.

Edison mimo jiné vynalezl také fonograf, zařízení schopné zaznamenávat a reprodukovat zvuk anebo kinematograf, který naopak umožnil nahrávání a promítání pohyblivých obrázků. Kromě těchto proslulých vynálezů získal mnoho licencí inovativních telegrafických zařízení či popsal řadu chemických procesů.

V roce 1883 odhalil fenomén známý jako Edisonův jev. Ten popisuje úkaz, kdy se ve vakuu šíří elektrický proud mezi dvěma vodiči, aniž by se vzájemně dotýkaly. Zásadní objev položil základy k budoucímu vytvoření elektronky.

Slavná žárovka

Snad největším objevem, díky kterému se proslavil po celém světě, je však elektrická žárovka. Ta umožnila dodání spolehlivého zdroje světla. Jeho úsilí o nalezení ideálního typu žárovky, která vydrží svítit po dlouhou dobu, bylo korunováno globálním uvedením elektrického osvětlení do každodenního života lidí. To následně vedlo ke kompletní změně způsobu dosavadního života a významnému pokroku.

Klíč k úspěchu

Klíč k úspěchu Thomase Alva Edisona nespočíval jen v tom, že byl geniálním vynálezcem, ale v tom, že měl schopnost využít svůj potenciál v oblasti podnikání. Thomas Alva Edison postupoval pragmaticky a šel cílevědomě za výsledkem pro využití nápadů k výrobě prodejných produktů, proto během svého života založil řadu firem. Nejvýznamnější Edisonovým podnikem byla Edison General Electric Company, pozdější General Electric (GE), jenž je nyní jednou z největších nadnárodních firem celého světa. Zaměstnával mnoho nadaných pracovníků, z nichž nejslavnějším je zřejmě Nikola Tesla, s nímž se přel o použití stejnosměrného a střídavého elektrického proudu v praxi.

Když Edison, jemuž se přezdívalo Čaroděj z Menlo Parku, zemřel, byly na jeho počest zhasnuty všechny žárovky po celých Spojených státech amerických. Je známo, že byl velice pracovitý a dokázal se věnovat odborné činnosti až 20 hodin denně. Tvrdil totiž, že symbolem úspěchu je soustavná cílevědomá práce, doplněná z malé části genialitou. Během života tak získal neuvěřitelných 1000 patentů. Jeho systematická práce má zásadní dopad na společnost a jeho odkaz viditelně přetrvává dodnes.