SELV.jpg

Co znamená zkratka SELV (Safety Extra Low Voltage)

 

Z anglického Safety Extra Low Voltage, ve volném překladu "Bezpečné Velmi Malé Napětí" je zpravidla na samotných zařízeních označováno značkou čtyř písmen SELV. Není to však pravidlo.

Evropská norma ČSN EN60950-1 ed. 2 (již zrušena r. 2020) je v souladu s českou normou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.1.2.5..

Nahrazuje ji norma ČSN EN 62368-1.

Jde o specifické zdroje kde na sekundáru je napětí nižší než 60V

 

Další normou v souladu s SELV je EN61347-2-13 (zde je ke stažení odpovídající stať)

Jde o specifické zdroje kde na sekundáru je napětí nižší než 120V

 

Elektrické zařízení s ochranou SELV, podobně jako u PELV nesmí mít galvanicky napojeny žádné vnitřní ani vnější části na nebezpečné napětí. Na rozdíl od PELV však jeho obvody nejsou připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. Zdroje obvodů SELV musí být v bezpečném provedení, aby do chráněné sítě nemohlo proniknout vyšší napětí. Tyto zdroje musí být od jiných obvodů elektricky odděleny. Zdrojem pro sítě SELV a PELV může být baterie, bezpečnostní transformátor (s dvojitou nebo zvýšenou izolací), nebo také dynamo na jízdním kole.

Základem termínu SELV je koncovka -ELV, která označuje zařízení, obvod nebo síť malého napětí. Doslovný překlad výrazu "Extra Low Voltage" je "velmi nízké napětí", v terminologii našich českých norem to bylo "malé napětí".

  • PELV - "Protective Extra Low Voltage" - "ochranné" malé napětí
  • FELV - "Functional Extra Low Voltage" - obvody pracující s malým napětím, ale nezaručující ochranu před úrazem

 

 

Jiná definice SELV

Sekundární obvod by měl být navržen tak, aby zaručoval, že za normálních provozních podmínek by napětí mezi dvěma dotykovými body mělo být menší než 42,4Vpeak nebo 60Vdc. U zařízení třídy I  "mezi jakýmkoli dotykovým bodem a zemí". V případě poruchy zařízení nesmí napětí mezi dvěma vodiči obvodu SELV a mezi jakýmkoliv takovým vodičem a zemí překročit 42,4V nebo špičku 60Vdc po dobu delší než 0,2 sekundy. Kromě toho nesmí být překročena hranice 71V nebo 120Vdc.

IEC 60950-1 (ITE SPS): napětí v o / p obvodu je méně než 60Vdc za normálních podmínek.

IEC 61347-2-13 (LED SPS): napětí v okruhu o / p je nižší než 120Vdc za normálních podmínek.

 

 

 

Mějte na paměti

Definice SELV v IEC 61347 není to stejné jako definice v IEC 60950

Za SELV lze označit koncový výrobek, kterého je součást zdroj vyhovující normě IEC 61347

Typickým takovým zdrojem je řada LPV kterou s oblibou čeští koncoví uživatelé montují jako zdroje v domácnosti, ačkoliv jsou určeny pro vestavbu do svítidel plnící normu IEC 61347

 

 

 


 

Jiný článek

 

SELV, PELV a FELV
Přestože kombinace písmen SELV a PELV se pro označení definovaných opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem v naší technické praxi používá již více než deset let, jejich význam není technické veřejnosti vždy zcela zřejmý. A z toho vyplývá, že technická veřejnost nemusí úplně rozumět opatřením, která jsou těmito písmeny označována. Proto zde uvedeme, jaký je původ uvedených označení.

Jejich základem je zkratka ELV. Ta označuje zařízení, obvod nebo sít‚ malého napětí (ELV – z anglického „extra low voltage“ tedy „velmi nízké napětí“, což je naše „malé napětí“). Před tuto zkratku se doplňovala další písmena, jako S – od „safety“ (bezpečné) nebo P – od „protective“ (ochranné), podle toho, jaká další ochranná opatření (kromě malého napětí) se u daných zařízení a obvodů prováděla. Pokud se v samotném obvodu s malým napětím další ochranná opatření neprováděla, předřadilo se písmeno F – od „functinal“ tedy „funkční“ nebo možná výstižněji „pracovní“, takže obvod s označením FELV označuje, že je v něm použito malé napětí pouze z funkčních (pracovních), nikoliv ochranných důvodů.

 
Poznámka
Při současném dotyku živých částí sítě PELV a vodivých částí, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, může být mezi těmito částmi při poruše nebezpečné dotykové napětí. Proto je v takovém případě třeba uzemnit obvod PELV a všechny vodivé části, na nichž se v případě poruchy může objevit napětí napájecího obvodu, zahrnout do ochranného pospojování.

 


FELV

Poznámka:
Přestože funkční malé napětí FELV nespadá do kategorie bezpečných malých napětí, kterými jsou napětí SELV a PELV, je zde ve skupině se SELV a PELV tato ochrana uvedena. Je to proto, že použitá napětí u SELV, PELV i FELV spadají do kategorie malých napětí, i proto, aby se ukázalo na odlišnost obvodů FELV na jedné straně od obvodů SELV a PELV na straně druhé. Proč se funkční malé napětí FELV používá? Je to proto, že malé napětí (označuje se ELV) není někdy třeba uplatňovat z důvodu zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem – není tudíž třeba, aby obvody s tímto malým napětím splňovaly podmínky pro SELV nebo PELV, nicméně použití malého napětí však vyžadují z funkčních důvodů např. přístroje v řídicích obvodech. Toto napětí se používá tedy proto, že to vyžaduje funkce obvodu s malým napětím – proto tedy funkční malé napětí. Samozřejmě, že by uvedené přístroje mohly být napájeny i z obvodů SELV nebo PELV, bylo by to však dražší. Pokud to z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem není nutné, nemusí být splňovány podmínky pro SELV nebo PELV, ale jako ochranné opatření je možné uplatnit funkční malé napětí FELV (viz níže).


FELV je ochranné opatření, u něhož:

  • základní ochrana je zajištěna:
  • základní izolací (její úroveň nemusí odpovídat požadavkům na 230 V),
  • nebo přepážkami nebo kryty,
  • ochrana při poruše je zajištěna:
  • spojením neživých částí obvodu s ochranným vodičem zdroje (napájecího obvodu), přičemž se předpokládá, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje, což je důvod, proč je FELV dnes přiřazeno k ochraně automatickým odpojením od zdroje,
    • zdrojem malého napětí, kterým je transformátor zajišťující alespoň jednoduché oddělenívinutí vstupní strany od strany výstupní.
Poznámka
Takovým transformátorem je např. ten, který odpovídá ČSN EN 61558-2-1 ed.2. Při použití jiných zařízení, která takové oddělení nezaručují (jako autotransformátorů, potenciometrů, polovodičových přístrojů), se výstupní obvod považuje pouze za rozšíření vstupního obvodu a jeho ochrana by měla být zajištěna ochranným opatřením (např. automatickým odpojením uplatněným pro vstupní obvod).

 

 

zdroj... elektrika.cz