1614028426.jpg

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

V tomto zákonu je vymezen soubor věcí, kterých se týká výběr povinnost zpětného odběru zařízení k jejich likvidaci, respektivě recyklaci.

Zde je sdělení MŽP (ze dne 17.3.2021)o konkrétních výrobcích na které se vztahuje povinnost vybírat recyklační poplatek.

Napájecí zdroje, které jsou předmětem prodeje na tomto eshopu, spadají do povinnosti zpětného odběru, ačkoliv v Zákoně 542 o výrobcích s ukončenou životností původně nejsou definovány jako předměty dotčené, ale pozdější úpravou (sdělení MŽP z 17.3.2021) již definovány jako dotčené jsou.

 

Výtah původního znění zákona, že nejsou dotčené

Zákon č. 542/2020 Sb.
Část první
HLAVA I
§ 2 Působnost zákona
odst (3)
písmeno B

text...b) elektrozařízení navržená a nainstalovaná jako součást jiného zařízení, které nespadá do působnosti tohoto zákona, jestliže mohou plnit svou funkci pouze jako součást tohoto zařízení a nejde-li o světelné zdroje nebo solární panely,

Zde si můžete stáhnou celé znění zákona 542/2020 Sb.

 

a pak se v tom vyznejte...