DAP-04.jpg

   Zdroje s PWM regulací lze stmívat pomocí obyčejného tlačítka bez aretace. Musíte však použít signálový převodník DAP-04, jelikož má funkci PUSH DIMM.

   Jedná se o stmívání pomocí obyčejného tlačítka bez aretace, propojeného s převodníkem DAP-04, který si pamatuje poslední polohu, a kde systémem stisknutí a opětovného stisknutí se spíná a vypíná, podržením tlačítka se stmívá nebo rozetmívá.

Schéma zapojení