Koroze

Prevence elektrolytické koroze při instalaci ovladačů LED odolných vůči povětrnostním vlivům

Životnost LED svítidel je ovlivněna mnoha faktory, jako je odolnost vůči teplu, korozi, vodě a prachu. Aby se prodloužila životnost a snížily náklady na údržbu, LED světla by měla být vybavena schopností odolat drsnému prostředí, zejména na místech, jako je ropný a plynárenský průmysl, přístaviště, kamionová doprava a výroba. Stejně tak je potřeba dbát na prevenci elektrolytické koroze při instalaci ovladačů LED odolných vůči povětrnostním vlivům.

Co je elektrolytická koroze

Elektrolytická koroze označuje poškození způsobené elektrochemickou interakcí mezi kovem a roztokem elektrolytu, které je charakterizováno tvorbou proudu v procesu koroze. Vlivem molekul vody dochází k ionizaci samotného kovu v roztoku elektrolytu a když je vazebná síla kovových iontů a molekul vody větší než vazebná síla kovových iontů a jejich elektronů, ionty horního kovu vytékají z povrchu kovu do elektrolytu, pak tvoří elektrolytickou korozi.

Elektrolýza je způsobena malým proudem tekoucím do kovového pouzdra z vnějších zdrojů, kterými mohou být:

•        stejnosměrný výstup samotného ovladače LED přes kabeláž k LED, které napájí

•        další napájecí zdroje umístěné ve stejné blízkosti

•        bludné zemní proudy tekoucí z jiných elektrických zařízení v domě nebo z různých kovů používaných k montáži napájecích zdrojů

Jak předejít elektrolytické korozi při instalaci ovladačů LED

V případě, že instalujete LED ovladače odolné vůči povětrnostním vlivům s označením IP67 je nutné dodržet několik zásad. V první řadě je potřeba se ujistit, že jsou použité kabelové spojky a konektory vyrobeny z materiálu odolných povětrnostním vlivům. Kabelové konektory musí mít rovněž krytí IP67. (Použijte například řadu spojek kabelů MEAN WELL CJ04 odolných vůči povětrnostním vlivům). V případě použití nevhodných materiálů může dojít k proniknutí vody do ovladače.

Vyhněte se riziku vzniku koroze

Tato věta není tak samozřejmá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Za určitých okolností se totiž může stát, že napájecí zdroje LED s kovovým tělem mohou v důsledku elektrolýzy zkorodovat. Nejčastěji k tomu dochází v případech, kdy je ovladač LED namontován venku, kde je vystavován nejrůznějším vlivům počasí, případně je přímo či nepřímo v kontaktu se zemí (například je namontován na betonovou stěnu na kterou prší).

Jako prevenci před korozí izolujte ovladač LED od montážního povrchu tím, že použijete plastové úchyty a namontujete ovladač LED dále od stěny, aby se jí ovladač nedotýkal. Dále použijte anodu vyrobenou z materiálů jako je zinek, tím zabráníte korozi kovu pouzdra. Obětní zinkovou anodu je vhodné mít zakopanou v zemi nedaleko budiče LED. Tím odvedete bludné proudy ze země.