{01753057-A2F1-46D6-935D-EB3A1864C681}_V.jpg

Potřebujete efektivně dosáhnou vyššího výkonu paralelním zapojením zdrojů? Pak je to možné pouze u těch zdrojů, které mají požadovanou vlastnost ve své specifikaci. O které paralelně zapojené zdroje jde? A jak je to u sériového zapojení? Více se dozvíte v dnešním článku.

Paralelně zapojené zdroje

Jak už je uvedeno, vyššího výkonu je dosaženo pouze se zdroji, které mají tuto vlastnost výslovně zohledněnou již ve své specifikaci. Konkrétně se jedná o zdroje PSP-600, RSP-1000, RSP-1500, RSP-2000, RSP-2400, RSP-3000, SDR-480P.

Pozor si dejte například na zdroje RS-150-12, které nejde paralelně zapojit. Je to z toho důvodu, protože zdroje série G3 nemají zabudovanou oddělovací diodu ani proudový limit. Z toho důvodu by mohlo dojít při paralelním zapojení k jejich nevratnému poškození.

Jako nouzové řešení lze provést v těchto případech nutná dostatečná opatření, která paralelní zapojení i u zdrojů bez těchto vlastností umožní. Má to však řadu nevýhod a upozornění. V případě nutnosti nás neváhejte kontaktovat a rádi vám tuto problematiku objasníme.

Sériové řazení zdrojů

Sériové řazení zdrojů umožní zvýšit výstupní napětí, kdy proud je beze změn. Je ale nutné zvážit, zda je vhodné vložit protisměrně zapojenou diodu externě, zaručující ochranu zdroje proti poškození při náběhu. Je důležité vědět, že zpětné napětí diod by mělo být > V1 + V2 a přímý proud diod by v tomto případě měl být > jm. výstupní proud zdrojů.

Pozor na aktivaci ochrany proti přetížení

Jestliže se chystáte vytvářet symetrické zdroje, pak může dojít při zapnutí k aktivaci ochrany proti přetížení. Na tento jev je důležité brát ohled.

Poradíme vám

Nejste si jisti, jak správně postupovat? Nechte si poradit našimi odborníky. Jsme tu pro vás na telefonu, e-mailu i osobně. Pro více informací o paralelním a sériovým zapojení zdrojů nás neváhejte kontaktovat.