VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD - E-SHOP

 

Kontaktní údaje

Provozovatel E-shopu (prodávající), https://www.eshop-meanwell.cz

MI6 s.r.o., Javůrek 20, 66483 Domašov u Brna, Česká republika, IČ: 04926447, DIČ: CZ04926447, Registrováno pod značkou C 92660 vedená u Krajského soudu v Brně

  • Bankovní účet CZK: 2300969138 / 2010 (FIO banka), IBAN: CZ1420100000002300969138, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  • Bankovní účet EURO: 2400969143 / 2010 (FIO banka), IBAN: CZ2020100000002400969143, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  • Bankovní účet USD: 2800969142 / 2010 (FIO banka), IBAN: CZ2920100000002800969142, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Jako plátce DPH je registrováno FÚ Brno-venkov. 
 

Kamenná prodejna, smluvní prodejna, prodejní sklad

Hlavní prodejní sklad (pobočka)
Zuzana Holubová - MI6 s.r.o.
Sojovice 232
okr Mladá Boleslav, 294 75
tel: +420 607 543 909

Prodejní sklad (pobočka)
Marek Růžička - MI6 s.r.o.
Javůrek 20
okr Brno-venkov, 664 83
tel: +420 775 635 788

 
 
 

Nakupování

Nakupovat lze třemi způsoby:
1)      Nákup na E-shopu https://www.eshop-meanwell.cz se řídí platnými podmínkami obchodního zákoníku České republiky. Nákup je prováděn na základě registrace nebo předregistrace v E-shopu, nebo jen vyplněním objednávkového formuláře o nakupujícím, tento nakupující prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé. Na základě těchto uvedených informací budou vystavovány daňové doklady. Nakupující se rovněž zavazuje, že při změně těchto údajů bude provozovatele informovat o této změně.
Prodávající se zavazuje že s těmito údaji bude nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
2)      Nákup v kamenné prodejně je prováděn v souladu s obchodním zákoníkem, na zboží vystavené v kamenné prodejně se nevztahují podmínky nákupu uvedené v bodu 1).
3)      Zásilkový prodej na základě zaslané objednávky na které jsou uvedeny fakturační a korespondenční údaje nakupujícího, zboží a jeho kod, množství zboží. Odesláním objednávky je považováno, že tato objednávka je závazná. Cena zboží je dána naší nabídkou, nebo cenou uvedenou na E-shopech.
4)     Vrácení zboží řádně objednaného odběratelem a dodaného v souladu s našimi obchodními podmínkami a mimo soulad s platným občanským zákoníkem §53 odst.7. (vrácení neporušené zásilky do 14 dnů od objednání formou "na dálku" nikoliv platnou písemnou objednávkou), dále nepřevzaté zásilky od spediční společnosti je možné za podmínky úhrady poplatků nákladů odběrateli na dodávku zboží v hodnotě max. 30% z ceny s DPH této dodávky se splatností 7 dní, pokud není dohodnuto jinak.
 
 

Dodání zboží

1)      Zboží objednané na E-shopu bude zasláno prostřednictvím najatého dopravce GLS, na dobírku, 48hodin od předání dopravci. Je možné je zaslat i na základě proforma faktury, nebo s fakturou hrazenou převodem a to pouze na základě dohody.
2)      Zboží objednané na kamennou prodejnu je možno v potvrzeném termínu vyzvednou na této prodejně.
3)      Zboží dodané vlastní dopravou je dodáno na základě dohodnutého termínu a místa dodání až k zákazníkovi prostřednictvím naší vlastní dopravy.
4)      Dodací adresa musí být zákazníkem v objednávce uvedena pokud je odlišná od fakturační adresy, např. v kolonce "poznámka".
5)      Cena expedice objednávky v úhrnné výši nad 1000Kč bez DPH (doprava balíku do 30kg na území České republiky + balné) je zajišťováno smluvním partnerem GLS, a je zpoplatněno paušální cenou 133Kč s DPH
 
Doběrečné...........................40kč s DPH
Expedice od cca 100kg do 1000Kg....přibližně 950Kč s DPH
Quick doprava do 4h..............6Kč/km (ze Sojovic)
 
Slevy expedice viz. odst. "CENY ZBOŽÍ"
 
Doprava na Slovensko
1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg
340 340 345 380 445 510 575 650 720
6)      Cena expedice minimální objednávky zdrojů v úhrnné výši méně než 1000Kč bez DPH je účtována s přípatkem 200Kč s DPH k cenám dopravy viz. bod 5) 
Cena balného, dopravy a doběrečného je fakturována jako položka "Expedice" zařazená do 21% sazby DPH. Tato cena je závazně potvrzena v potvrzení objednávky nebo v nabídce.
Omlouváme se všem kteří se cítí být odrazeni vysokou cenou dopravy, je to z toho důvodu že naše zdroje balíme do kvalitních krabic, které polstrujeme výplní, snižujeme tak riziko poškození během dopravy. Tyto náklady na balení jsou pak průměrně vyšší, děkujeme za pochopení.
 
 

Ceny zboží

1)      Ceny uvedené na E-shopu https://www.eshop-meanwell.cz jsou ceny maloobchodní a jsou platné pro zákazníka který objedná na E-shopech.
2)      Ceny se slevou na E-shopu http://eshop-meanwell.cz jsou ceny velkoobchodní a jsou platné pro zákazníky na základě předregistrace. Pro slevu a množstevní slevu je nutno se předem zaregistrovat (předregistrovat) a na základě této registrace budou z naší strany po dohodě nastaven slevový systém.
3)      Individuální ceny jsou takové, které jsou platné buď na základě písemné nabídky nebo jiné.
4)      Ceny na prodejně jsou ceny rozdílné s těmi, které jsou uvedeny na E-shopu https://www.eshop-meanwell.cz a není možné je vymáhat. Po domluvě s operátorkou je možno tyto ceny individuálně upravit.
5)      Provozovatel E-shopu https://www.eshop-meanwell.cz si vyhrazuje právo změny cen na základě periodického přecenění výrobků (z pravidla v souvislosti se změnami kurzů EUR a UDS), chyby uvedené na tomto E-shopu se provozovatel zavazuje neprodleně a bezodkladně po zjištění opravit.
6)      Ceny množstevní jsou takovém, které na základě individuální nabídky zákazník dostane nabídnuty. Tyto ceny jsou předmětem cenové politiky, která je z hlediska množství objednaných kusů položky a položek velmi progresivní. Na základě množstevní ceny nelze uplatňovat tuto cenu pro množství menší.
7) Ceny uvedené na E-shopu mohou být aktualizovány a jejich změna je závislá zejména na kurzu EURO, dále na aktuální nabídce typů, kde se ceny mění s podmínkami našich dodavatelů.
 
 

Platba

1)      Platba dobírkou je standardní platební forma.
2)      Platba proforma fakturou (zálohová), na základě objednávky zboží nestandardního charakteru může po odběrateli požadována platba předem. Na takovou platbu je vystavena proforma faktura s bankovním účtem pro příjem platby 2300969138 / 2010, který je platný korunový účet pro tuzemské i zahraniční platby. Na základě přijatého obnosu je vystaveno odběrateli potvrzení objednávky a potvrzení příjmu platby. Při dodání zboží dle potvrzeného termínu dodání je vystaven standartní daňový doklad (faktura) na přijatou platbu.
3)     Platba bezhotovostním převodem je umožněna pouze stálým zákazníkům, kteří jsou schopni dlouhodobě trvale prokázat řádnou platební kázeň svým dodavatelům. Dále je s nimi uzavřena obchodní smlouva, nebo smlouva na speciální dodávku.
4)     Náš bankovní účet (FIO banka): 2300969138 / 2010 je korunový účet.
Pro bezhotovostní operace (příjem plateb na naše EUR nebo USD účty) z banky mimo českou republiku uveďte u poukázaných částek způsob úrady bankovních poplatků OUR ”our bank pays”, tedy "naše banka platí", ve smyslu platí banka odesílatele.
5).    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je řešeno dle České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869
 

Reklamace

1)   Reklamované zboží je nutno dodat na adresu provozovatele E-shopu, MI6 s.r.o., Javůrek 20, 66483 Domašov u Brna, Česká republika, Telefon +420 775 635 788, E-mail info@eshop-meanwell.cz
2)   Na zboží doručené na jinou adresu nebude brán zřetel.
3)   Reklamační lhůty se řídí platným obchodním zákoníkem České republiky.
4)  Reklamované zboží musí mít vyspecifikovanou přesnou závadu (tedy neuvádějte.."nefunkční" a pod...).
Pro specifikaci použijte a přiložte tento formulář REKLAMACEMW.PDF
Na reklamace bez specifikované přesné závady se nevztahuje reklamační lhůta!
 
Než budete reklamovat:
a)    Výrobky Mean Well vynikají svou vysokou kvalitou, kterou výrobce garantuje prodlouženou zárukou.
b)    Bylo prokazatelně zjištěno že většina reklamovaných výrobků je zboží které odběratel buď úmyslně nebo z nedbalosti poškodil v rozporu s návodem na použití (zkraty, trvalé přetížení, vlhkost, extrémní teploty).
c)    Ověření původu nebo data výroby konkrétního výrobku můžete sami na http://meanwell.com/serviceReport.aspx
d)    Na produkty výrobce Mean Well, které byly zakoupeny u jiného z distributorů než MI6 s.r.o. neprovádíme servis ani negarantujeme zákonné nároky a odpovědnost.
Z tohoto důvodu doporučujeme odběratelům aby své zákazníky vhodnou formou informovali o důrazném dodržování pokynů o provozu výrobků.
 
 

Vrácení zboží

1)   vrácené zboží je nutno dodat na adresu provozovatele E-shopu, MI6 s.r.o., Javůrek 20, 66483 Domašov u Brna, Česká republika, Telefon +420 775 635 788, E-mail info@eshop-meanwell.cz
2)   Na zboží doručené na jinou adresu nebude brán zřetel.
3)   Použité zdroje jsme povinni kontrolovat z důvodů elektrické bezpečnosti. Za úkony s tím spojené jsme oprávněni účtovat odpovídající servisní poplatek 150 Kč s DPH za každý kus. Tento poplatek může být odečten od celkové vrácené sumy.
4)   Zákazník který zboží vrací je povinen informovat dodavatele o způsobu vrácení peněz. Uvedením bankovního účtu, případně informaci o konkrétním způsobu, například refundací na platební kartu.
 
  

Odstoupení od smlouvy

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, Praha 2, 120 00
E-mail: adr@coi.cz Web: https://www.coi.cz
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je popsána zde.
Podmínky dotazníku Heureka zde.

 

Obchodní spolupráce

Pokud máte zájem o prohloubení společné obchodní spolupráce, zejména prodej našich výrobků pro B2B zákazníky, prosím kontaktujte nás. Nabízíme Vám licencované zprostředkování (propojení) eshopů, import dat do Vaší databáze, servis, školení, garantovanou cenovou VO politiku, pravidelnou aktualizaci informací o výrobcích.
 
 

E-shop

E-shop, nebo také internetový obchod na https://www.eshop-meanwell.cz je materiálním, duševním a právním vlastnictvím provozovatele. Kopírování nebo opisování věcného obsahu z těchto stránek bez souhlasu provozovatele nebo bez udělení licence je nelegální. Dále kopírování nebo napodobování databázového obsahu. Dále designu.
Rádi Vám pro možnost vzájemného nebo partnerského obchodu udělíme licenci, která je zpoplatněna ročním poplatkem 750.000 Kč bez DPH, případně jiným smluvním poplatkem, na základě písemné obchodní licence.