5.png

Nikola Tesla - Pán blesků - neuznaný génius a tak trochu blázen

Ale, který vynálezce není tak trochu blázen?
Díky němu si můžete tento článek číst na svém počítači nebo se podívat v televizi na životopisný dokument právě o tomto podivínském vynálezci.

Nikola Tesla se narodil 10. července 1856 v dnešním Chorvatsku, měl však srbské kořeny. Jeho otec byl pravoslavný kněz. Původní záměr studovat také na kněze byl nahrazen studiem fyziky a matematiky na polytechnice ve Štýrském Hradci. Při studiu se Tesla setkal s Gramovým dynamem a po mnoha pokusech s ním se utvrdil v tom, že motory na stejnosměrný proud se nehodí pro praktické využití.

V létě 1883 zkonstruoval první motor na střídavý proud. Studia bohužel opustil, kvůli neshodám s profesorem. V červnu 1884 se usadil ve Spojených státech, v témže roce začal pracovat ve společnosti Edison Machine Works. Edison si původně Teslu najal, aby zefektivnil jeho nevýkonné motory, za což sliboval tučnou odměnu. Když Tesla svůj úkol dokončil, Edison odmítl svoji část dohody splnit. Výsledkem byla Teslova okamžitá výpověď a přechod na stranu Edisonova obchodního konkurenta Westinghouse, který se rozhodl podporovat Teslův koncept střídavého proudu. Konkurenční boj těchto dvou magnátů vešel do dějin jako „válka proudů“, ze které vyšel vítězně proud střídavý. Nicméně Tesla zde opět neuplatnil obchodního ducha a své patenty levně prodal Westinghousovi.

Vizionářské výzkumy a objevy

Jednalo se o výstavbu gigantické futuristické věže, která nesla název Wardenclyffe Tower a měla kromě celosvětové bezdrátové komunikace zajišťovat odesílání obrázků a bezdrátovou distribuci elektřiny na velké vzdálenosti. Jak výstižně popsaná vize dnešní současnosti! Tesla tak v roce 1900 předpověděl vznik bezdrátové společnosti, ve které nyní opravdu žijeme. Díky nedostatku financí bohužel i tento projekt skončil nezdarem.
Elektřina ho fascinovala i v podobě blesků, které se snažil vytvořit uměle a nejednou díky tomu dostal zásah elektřinou.
Kolem Tesly je toho však záhadného mnohem více. Již od dětství trpěl vizemi, ve kterých během záblesků světla viděl technické nákresy svých vynálezů. Tímto způsobem se mu zjevil i asynchronní motor, jeden z jeho největších triumfů. Dalším velkým objevem byl tzv. Teslův transformátor, který patří dodnes k pilířům vysokofrekvenční techniky.

Teslovi bohužel chyběl smysl pro obchod. Vzdal se totiž licenčních poplatků, které měl dohodnuté za své patenty, poskytující mu finanční jistotu. Ve svém chudém stáří se stával paranoidním, úzkostlivým člověkem, lpějícím na čistotě. Stal se vegetariánem a nejraději trávil čas ve společnosti holubů. Zemřel lidmi opuštěn v New Yorku 7. ledna 1943, ve věku 86 let. Všechny Teslovy zápisky a poznámky po jeho smrti zabavila FBI, což jen podvrdilo Teslovu genialitu a výjimečné nadání.