Zdroje pro zdravotnické prostory

Moderní medicína je z velké části založena na provozu moderních elektromedicínských zařízení. Používané přístroje slouží k diagnostice stavu pacienta, jeho léčbě a v případě potřeby k záchraně života. Zařízení by mělo být spolehlivé a přesné a především by mělo fungovat nepřetržitě. Jak se o to tedy postarat? Jaké jsou zdroje energie ve zdravotnických zařízeních?

IT napájecí systémy

IT napájecí systémy zaručují, že jakékoli poškození izolace bude signalizováno, přičemž nedojde k přerušení poškozeného aparátu. Je nepostradatelný tam, kde se používají zařízení pro podporu vitálních funkcí pacienta a kde je vyžadována mimořádná spolehlivost napájení. Jsou dokonalým řešením pro místnosti intenzivní terapie a operační sály.

Pro instalaci příslušného systému musí být energie dodávána minimálně ze dvou nezávislých zdrojů. Kromě toho musí být instalován automatický přepínací systém a používána zařízení, která zaručují bezpečné spínání a jsou odolná vůči vznikajícím poruchám v napájení. Nakonec je třeba nainstalovat vhodný ochranný uzemňovací systém a srovnávací připojení.

Další napájecí zdroje pro zdravotnické prostory

Dalšími zdroji energie ve zdravotnických zařízeních jsou různé typy zařízení, jako jsou cylindrické spojky. Používají se pro připojení tlakových lahví na medicinální plyny do centrální válcové expanzní místnosti pro medicinální plyny, které se používají například v zařízeních na výrobu kyslíku. Nepřetržitý provoz zdravotnické techniky navíc zajistí také centrální stanice stlačeného vzduchu a centrální zdravotnické vakuové stanice. Skládají se z minimálně tří čerpadel, jedné nebo více nádrží, antibakteriálních filtrů a ovládacího panelu. V každém zdravotnickém zařízení budou také potřeba centrální expanzní stanice tlaku plynu, sloužící k expanzi medicinálního kyslíku a dalších medicinálních plynů.