LCM-40BLE.JPG

Modul pro rádiový přenos dnes můžeme najít v podstatě všude. Je to způsobeno dalece pokročilou miniaturizací modulů pro bezdrátovou komunikaci. Zároveň je tím zapříčiněn i pokles jejich ceny, což vedlo k rozmachu modulu. Možná proto je celkem překvapující, že vestavba napájecího zdroje pro LED je vcelku inovativní. Poskytuje dříve skutečně nevídanou jednoduchost ve tvorbě osvětlovacích systémů. Pokud k tomuto zjištění přidáte populární standard pro přenos dat – Bluetooth, pak získáte neomezené možnosti ve tvorbě funkčních, neopakovatelných a snadno opravitelných systémů osvětlení budov, hal, sálů i menších místností. To vše za pomoci již známých a oblíbených zařízení.

Stále populární Bluetooth

Interface Bluetooth již známe ze sluchátkových sestav. Dalším velmi populárním použitím je emulace virtuálního sériového portu UART, který umožňuje přenos dat mezi zařízeními. Nejčastěji se jedná o přenos dat mezi počítačem a smartphonem. Ze své přirozenosti to byla spojení typu bod-bod, což neumožňovalo zřízení rozsáhlých sítí zařízení.

V oblasti zařízení komunikujících bezdrátově jsou jedněmi z nejdůležitějších dnešních trendů sítě IoT, Industry 4.0 a inteligentní budovy. Směr udává v oblastech audio zařízení, energetické úspornosti při řešení napájení z baterií nebo obnovitelných zdrojů energie.

Sítě Mesh a Bluetooth

Dříve bylo rozhraní Bluetooth směrováno hlavně pro spojení typu bod-bod. Velmi zřídka se využívala i lokální síť PAN (Personal Area Network), ovšem sítě byly spíše s malou přenosovou rychlostí a skromnými možnostmi takřka nevyužitelné.

Bluetooth ve verzi 4.0 ale umožňuje vytváření oblíbených mesh sítí. Jejich hlavní předností je prakticky neomezený dosah. Data mohou být předávaná ze základnového zařízení do uzlu sítě a následně z uzlu do uzlu. Uzlem v takové síti je libovolné zařízení, které kromě předávání dat, může mít v okamžiku také jinou funkci. Může plnit doplňkovou funkci zobrazovače, spínače nebo například čidla.

Sítě mesh se ideálně hodí pro komunikaci v rámci inteligentní budovy, jelikož poskytují téměř neomezené pokrytí. Velkou výhodou je přenášení dat z patra do patra, z pokoje do pokoje, a to bez potřeby pokládky kabelů se složitou strukturou. Obrovsou předností je možnost snadné modifikace takové sítě. Rozhraní Bluetooth je již od dřívějších verzí dobře zabezpečený.Obsahuje autentizaci zařízení a šifrování dat, což velmi ztěžuje průnik do sítě.

Napájecí zdroje s bezdrátovou komunikací

Společnost MEAN WELL, která platí za velkého inovátora v oblasti napájecích zařízení, přišla s úžasným nápadem, který skvěle odpovídá trendům dnešního trhu. Inženýři se totiž rozhodli vybavit napájecí zdroj pro LED programovatelným komunikačním modulem Bluetooth Low Energy 4.0. Právě tento krok otevírá cestu k ovládání osvětlení pomocí oblíbených zařízení, jakými jsou smartphony, tablety, osobní počítače a mikropočítače. Právě ona vestavba rádiového modulu přímo do napájecího zdroje totiž značně zjednoduší systém řízení osvětlení. Řízení může probíhat v samotném napájecím zdroji, a tedy v místě, kde to je potřebné. Pro tento účel nejsou potřebná žádná další zprostředkující zařízení.

Spolupráce MEAN WELL a Casambi

Nové napájecí zdroje firmy MEAN WELL byly vyvinuty ve spolupráci s evropskou firmou Casambi. Byly vytvořeny za účelem vývoje a zdokonalování řešení sítí mesh Bluetooth. Komunikační moduly Casambi jsou integrovány do napájecích zdrojů z řady LCM-25/40/60BLE. Uvedené řady zdrojů mají možnost nastavení výstupního proudu v rámci dostupného výkonu. Pro přehlednost - číslo uvedené v označení zdroje určuje maximální výkon zátěže. To umožňuje napájet různě spojené LEDky pomocí stejných zdrojů hned po nastavení výstupního proudu pomocí přepínačů DIP switch. Dostupné kombinace proudu a napětí zátěže jsou pro usnadnění umístěny na krytech jednotlivých modelů.

Právě možnost změny parametrů výstupního napětí a proudu je geniálním usnadněním pro realizátora instalací a servisního technika. Realizátorovi umožňuje snížit počet různých zařízení v osvětlovacích systémech a ve skladu. Servisnímu technikovi pak značně usnadňuje práci, jelikož výměna poškozeného napájecího modulu za nový nebo změna konfigurace napájených LEDek je spojena pouze s nastavením proudu zátěže, a nikoliv s nutností mít mnoho modulů pro různé varianty zapojení. Důležitá je také skutečnost, že oba modely mohou být s úspěchem používány pro realizaci instalace osvětlení pracující uvnitř nebo vně budov.

MEAN WELL je vždy napřed

Pokud plánujete instalaci osvětlení do  inteligentní budovy, určitě stojí za zmínku výrobky MEAN WELL. Mají nejen renomé, ale jsou rovněž funkční a nabízejí široké možnosti konfigurace a použití. Mezi výrobky MEAN WELL nalezneme nejen popisované napájecí zdroje z řady LCM, ale rovněž řadiče LED, které nemají nastavený proud nebo napětí, ale výstup PWM, který umožňuje regulovat barvovou teplotu a intenzitu osvětlení. Společnost MEAN WELL nabízí rovněž řadiče LED bez bezdrátového rozhraní. Který si vyberete vy?