symbols.jpg

PFC - Power Factor CorrectionVestavěná aktivní PFC funkce - Jedním ze základních topologií spínaných zdrojů je takzvaný Power Factor Correction ( dále jen PFC ) regulátor. více zde...

 

 

Ten je dnes velmi často používaný téměř ve všech síťových zdrojích. Jeho hlavní předností je schopnost odběru harmonického proudu ze sítě. Dnešní normy již tuto vlastnost vyžadují pro spotřebiče, jejichž příkon je větší než 75W. Do budoucna je však tendence tuto hranici posouvat směrem níže. Již dnes je známo, že první posunutí se chystá v brzké době a to na hodnotu 50W.

 

Je tedy zřejmé, že pokud vyvíjíme nové zařízení, je nutné jej konstruovat tak, aby splňovalo i normy, jenž budou výhledově v platnosti.

 

Další předností tohoto měniče je schopnost pracovat v širokém rozsahu vstupního napětí. Zpravidla se setkáváme s rozsahem od 90VRMS do 270VRMS ( někdy udávané jako hodnota VAC ). Toho lze velmi dobře využít pro různá napětí v různých sítích na světě. Nepotřebujeme tedy žádný adaptér napětí. Vzhledem k takto širokému rozptylu je zřejmé, že tento regulátor je schopen reagovat na kolísání či nepřesnost síťového napětí.
 
 

Bezpečnostní oddělovací tranformátor, odolný proti zkatu

Lze namontovat na povrch bez další izolace

Vhodný k montáži na normálně hořlavý povrch jako je dřevo (>2mm) více zde...

Ochrana proti přehřátí, která zabrání překročení teploty 110 °C

Může být nainstalován do dřevěného materiálu jako je například dřevěná skříň

Safety Extra-Low Voltage (SELV) - ochrana malým napětím proti úrazu elektřinou,  výrobek nesmí mít na žádné vnitřní ani vnější části nebezpečné napětí, na rozdíl od PELV nejsou obvody připojeny ani k ochranné soustavě ani k zemi. více zde...

Stupeň krytí 30 - ochrana zařízení před vniknutím nástroje o průměru větším než 2,5 mm, zařízení není chráněno proti vniknutí vody

Stupeň krytí 64 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vodě stříkající ve všech úhlech

Stupeň krytí 65 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vodě tryskající ve všech úhlech

Stupeň krytí 66 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti vlnobití ve všech úhlech

Stupeň krytí 67 - úplná ochrana zařízení před vniknutím prachu, zařízení je chráněno proti ponoření do vody, více zde...

Komponenta splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) pouze v USA, a je určena k zabudování do dalších výrobků

Komponenta splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) jak v USA, tak v Kanadě a je určena k zabudování do dalších výrobků

Schváleno nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland

Certifikát PSE udělený nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland, který jenutný k prodeji daného produktu v Japonsku

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje všechny bezpečnostní požadky, tento certifikát je určen pro výrobky, které jsou určeny k zabudování do dalších výrobků

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje všechny bezpečnostní požadky, tento certifikát je určen pro výrobky, které jsou určeny k zabudování do dalších výrobků

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

Výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje požadavky kladené na energetickou účinnost výrobku (má nízké požadavky na spotřebu energie)

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

GS test - výrobek byl otestován nezávislou Německou inspekční skupinou TÜV Rheinland a splňuje požadavky německých zákonů o bezpečnosti výrobků

Certification body (CB) - Elektrický výrobek získal certifkát CB, což znamená, že je v souladu se standardy IEC. Tento certifikát je mezinárodně uznávaný v 52 zemích světa.

Conformité Européen (CE) - Výrobek vyhovuje evropským směrnicím a lze jej prodávat na území Evropské unie

Výrobek splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) pouze v USA, a je určen k montáži

Výrobek splňuje požadavky certifikátu UL (bezpečnost elektrických zařízení) jak v USA, tak v Kanadě a je určen k montáži

Výrobek splňuje požadavky certifikátu FCC na elektromagnetickou kompatibilitu

Zařízení třídy ochrany II podle IEC 60536 - mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají vyvedenou chrannou svorku

Limited power source (LPS) - omezený zdroj napájení

Výrobek se shoduje s evropskými normami EN pro elektrickou bezpečnost výrobků

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - moderní způsob regulace a řízení osvětlení

China Compulsory Certificate S&E (CCC S&E) - certifikát nutný k prodeji výrobku v Číně, výrobek byl otestován v čínských laboratořích a splňuje všechny požadavky, S&E znamená, že výrobek prošel bezpečnostním testem a testem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC test)

China Compulsory Certificate (CCC) - certifikát nutný k prodeji výrobku v Číně, výrobek byl otestován v čínských laboratořích a splňuje všechny požadavky

Zdroje lze řadit paralélně

Výrobek je vhodný pro zdravotnické aplikace - splňuje požadavky mezinárodních norem pro zdravotnictví

Výrobek byl otestován Electric Power Research Institute s splňuje požadavky mezinárodní normy SEMI F47

Německý certifikát GL pro námořnictvo

Výrobek byl certifikován skupinou CSA a splňuje tak příslušné standardy požadovány v Severní Americe

BSMI (Bureau of Standards, Metrology and Inspection) - výrobek byl certifikován BSMI a je možné jej prodávat v Taiwanu

C-tick - výrobek je v souladu s Australským EMC standardem, který se týká elektromagnetické kompatibility

EU certifikát, který umožnuje prodej výrobku v Lucembursku

Výrobek byl otestován Německou společností ETS Product Service AG a splňuje požadavky standardu EMC

Výrobek byl otestován Německou společností ETS Product Service AG a splňuje požadavky standardu LVD