Mean well - vynálezci.png

Michał Doliwo-Dobrowolski je významný evropský průkopník elektrotechniky. Narodil se 2. ledna 1862 v Gatczynu nedaleko Petrohradu. Vystudoval Technickou univerzitu v Rize a již v roce 1883 dostal ocenění za galvanický článek. V roce 1884 absolvoval první fakultu elektrotechniky na světě v Darmstadtu. Fakultu vedl profesor Erazmus Kittler, u kterého po studiu sám Dobrowolski přednášel témata z elektrochemie.

Po třech letech odešel do Oděsy, kde se poprvé oženil. Po návratu do Německa na doporučení Kittlera začal pracovat u společnosti AEG. Přebral zodpovědnost nad pobočkou a otevřel se mu prostor pro výzkumy a experimenty. V nápadech jej podporoval i ředitel firmy.

Průlomové objevy

V 90. letech 19. století objevil Nicola Tesla rotující magnetické pole. To podnítilo vědce k hledání způsobu, jak tento objev uvést do praxe. Proto Dobrowolski zkonstruoval první třífázový indukční motor. Vynález byl snadno použitelný, levný na výrobu a provoz. Proto byl na něj roku 1889 přijat patent a od tohoto průlomu začala doba střídavého proudu.

Tentýž rok Dobrowolski vyrobil třífázový generátor střídavého proudu. Postupně postavil různé tipy motorů. Mezi verzemi byl například motor s vinutými rotory, které se dnes nazývají prstencové rotory a mají výborné startovací vlastnosti. Zároveň pracoval na konstrukci třífázových transformátorů.

Dobrowolskému vděčíme též za třífázový autotransformátor. V roce 1891 předvedl s firmou AEG ve Frankfurtu nad Mohanem na Světové elektrotechnické výstavě využití turbíny umístěné v Lauffenu, která zajistila přenos elektřiny přes elektrickou trať až do místa výstavy. Projekt měl úspěch a po 6 letech byla spuštěna první elektrárna s třífázovým systémem.

V dalších letech Dobrowolski vybudoval další generace třífázových motorů a transformátorů, na které získal též patenty. Navrhl třífázové elektrocentrály a měřící přístroje jako fázový měřič a měřič frekvence.

Koncem 19. století se zaměřil na vývoj vysokovýkonných generátorů pro vodní elektrárny, které byly využity v roce 1898 při stavbě první třífázové vodní elektrárny na světě. Na přelomu století se Dobrowolski podílel na vybudování Fakulty elektrotechniky v Petrohradě. Následně se odstěhoval do Švýcarska, kde získal občanství a podruhé se oženil.

Po návratu do Německa se stal ředitelem továrny na elektrická zařízení od koncernu AEG. Věnoval se vědecké práci a publikoval své články v časopisech. Za svoji práci byl uznávaný a v roce 1900 byl oceněný zlatou medailí. V roce 1919 se vrátil se svou ženou do Darmstadtu, kde 15. listopadu zemřel.

Michał Doliwo-Dobrowolski se díky svým objevům stal symbolem a průkopníkem evropské elektrotechniky, kterého je jistě důležité si připomínat.