6.png

Michael Faraday se narodil 22. září 1791 v jižním Londýně. Jedná se o známého britského fyzika a zároveň chemika. Michael vyrůstal v chudé rodině spolu se třemi bratry. I přes nelehkou situaci byl velmi zvídavé dítě, které touží po poznání. Již v období dospívání se stal pomocníkem v knihvazačství a následně se tomuto řemeslu vyučil. Rád si pročítal knihy, které vázal. Sympatie nacházel v konceptech, které se zabývají energií, konkrétně silou. Díky tomu začal experimentovat s myšlenkami týkající se síly a tím vzkvétala éra důležitých Faradayových objevů v elektřině.

Faraday studoval chemii a fyziku. Na přednáškách Humphry Davyho na Royal Institution zaslal vyučujícímu své poznámky a kvůli tomu se stal v roce 1812 Davyho laboratorním asistentem. Společně interpretovali molekulární strukturu některých chemikálií. Svoji adapturu ukončil v roce 1820, kdy již měl dostatečné znalosti a pokračoval ve svých pokusech. V roce 1821 se oženil a natrvalo dostal místo v Royal Institution, kde měl prostor se věnovat výzkumům elektřiny a magnetismu.

Nový koncept pojetí elektřiny

Michael postavil zařízení, které nazval elektromagnetická rotace, ve kterém docházelo ke kruhovému pohybu z magnetické síly kolem drátu. Faraday v té době přišel k odlišnému konceptu zaměřeným na elektřinu. Elektřinu přirovnával k vibracím, nikoli k proudění vody v potrubí. Touto svojí myšlenkou se dále zabýval.

Elektromagnetická indukce

Po několika letech objevil Faraday elektromagnetickou indukci. Tím dal základy technologii, která se užívá do dnes. V roce 1831 využil svůj objev do prvního elektronického transformátoru. Tentýž rok přišel s výsledkem experimentu, a to s magnetoelektrickou indukcí neboli výrobou ustáleného stejnosměrného proudu. I zde můžeme sledovat položení základů pro výrobu elektromotoru, generátoru nebo transformátoru.
Ani další rok tomu nebylo jinak a Michael se věnoval svým experimentům. Dokázal, že magnetem indukovaná elektřina, elektřina vyrobená baterií a statická elektřina jsou stejné. V roce 1833 byl jmenován do funkce na výzkumné křeslo zaměřené na chemii. Dokázal zkapalnit různé plyny a při pokusech objevil nové chemické prvky. Nejznámější je benzen a pak další uhlovodíky. Faraday se proslavil i svými dvěma zákony o elektrolýze.
V roce 1839 experimentoval se vztahem mezi světlem a magnetismem. Tím přispěl k vytvoření podkladů pro elektromagnetické rovnice.

Tento uznávaný vědec zemřel 25. srpna 1867 v Hampton Court. Pohřben je v severním Londýně a v kostele Westminsterského opatství je umístěna jeho pamětní deska.