16.png

Guglielmo Marchese Marconi se narodil v Itálii poblíž města Bologne do velmi bohaté rodiny. Proslul jako fyzik, vynálezce a podnikatel. V mládí studoval objevy Heinricha Hertze a pokoušel se je experimentálně napodobit. Přerušoval primární obvod cívky zapojené do oscilátoru, dokázal produkovat a vysílat elektromagnetické vlny. Na konci 19. století patentoval, tzv. telegrafii bez drátu pomocí elektromagnetických vln. Marconi je tak považován za osobou, která zkonstruovala bezdrátový telegraf. Ve své době se jednalo o první pokus o radiové spojení. Během svého života založil několik společností podnikajících v oboru radiotelegrafického spojení. V roce 1931 ustanovil mimo jiné Radio Vatikán, jenž aktivně vysílá až do dnešních dní.

Dosáhne signál až za oceán?

V roce 1897 Marconi etabloval telegrafní společnost a podařilo se mu vysílat na vzdálenost neuvěřitelných 15 km. Poté uskutečnil spojení pevniny z paluby lodi, uvedl první sportovní reportáž a konečně provedl i první transatlantické bezdrátové spojení. Je považován za autora mnoha dalších vynálezů, jako jsou magnetický detektor, duplexní radiotelegrafie, rotační jiskřiště anebo vodorovná směrová anténa. Taktéž založil prosperující telegrafní a rozhlasovou společnost Marconi´s Wireless Telegraph Company.

Později se zaměřil na překonání nerovností terénu a slunečního záření, které zkoumal během plavby na moři. Každodenně před východem slunce a po západu mohl detekovat signály pomocí kohereru a magnetického rezonátoru, avšak s přicházejícím rozbřeskem vždy signály zeslábly. K pravidelnému spojení mezi americkým pobřežím Evropou došlo v roce 1902, kdy do konstrukce antény zařadil inovativní vodorovné prvky, které zvýšily efektivitu signálu.

Překážky a nepříjemnosti

Jeho finanční situace nebyla vždy příznivá. V době, kdy došlo k záměrnému poškození jeho radiostanic, nebo v momentě, kdy jeho společnost prohrála několik patentových sporů. Obdobně i pro majitele tehdejších podmořských kabelů bylo dost těžké připustit, že začíná nová éra komunikace, a že bude třeba vybudovat novou infrastrukturu. Proto vypustili komunikační zprávu o negativním vlivu elektromagnetických vln na lidské zdraví.

Důkaz užitečnosti radiotelegrafu

Roku 1909 došlo ke srážce dvou významných lodí osobní přepravy Republic a Florida. Jen díky využití moderního radiotelegrafu byla zavolána rychlá pomoc a nový technický vynález tak pomohl zachránit tisíce životů cestujících. I na popud tohoto činu se Nobelova nadace rozhodla tentýž rok udělit Marconimu Nobelovu cenu za fyziku, kterou obdržel společně s Carlem Braunem.

Dne 20. července 1937 Guglielmo Marconi zemřel na infarkt myokardu. Obdobně jako v případě Edisona se na jeho počest odmlčely všechny vysílače na světě na dvě minuty.