F.jpg

Norma EN60598 (EN60598-2-1, EN60598-2-2, IEC 60598-1 2014) hovoří o zařízeních která je možno montovat (nebo umisťovat) na hořlavé povrchy (určitého stupně hořlavosti)

Zařízení se označují symbolem F v trojúhelníčku

Obykle je tento symbol vytištěn na štítku zařízení.

Pokud ale není, je možno jej zastoupit symbolem 110 , který značí zařízení jehož teplota nepřesáhne 130°C