19.png

Ernst Werner von Siemens se narodil 13. prosince 1816 v pruském městečku Lethe. Byl čtvrtý ze šestnácti dětí. Jeho otec patřil k malým sedlákům, živil se pronajímáním statků, což nestačilo k pokrytí nákladů celé rodiny, a tak mladý Werner vyrostl v nuzných poměrech. Díky nedostatku financí se mu nedostávalo ani vzdělání, po kterém celou svou duší toužil. Po nedokončeném studiu gymnázia se nechal na celých 14 let naverbovat do pruské vojenské akademie, kde vystudoval obor dělostřelectva a ženijního vojska. Zde získal na svou dobu vynikající vědomosti z matematiky, chemie a fyziky.
Během této doby přišel Siemens o oba rodiče a o šest svých sourozenců. Díky těmto smutným zkušenostem v sobě objevil velký cit pro rodinu, soudržnost a sociální cítění. Mladší sourozence proto podporoval na studiích a ze tří jeho mladších bratrů Siemensů se stali úspěšní vynálezci, podnikatelé a šéfové poboček firmy Siemens, působících v různých státech Evropy.

Muž, který pečoval o své zaměstnance

Pro své zaměstnance zavedl již v roce 1858 prémie ze zisku, penzijní fond, později i bezplatnou zdravotní péči a zkrátil pracovní dobu. Pochopil, že spokojená a motivovaná pracovní síla bude mnohem produktivnější a loajálnější k firmě.

V roce 1852 se Siemens oženil se svou vzdálenou neteří, která zemřela po 13 letech manželství na plicní chorobu. Narodili se jim dva synové a dvě dcery. Později se oženil opět se vzdálenou příbuznou a z tohoto druhého manželství měl dceru a syna. Werner Siemens zemřel 6. prosince 1892 v Berlíně na zápal plic.

Vynálezy

Werner Siemens vždy udivoval svým technickým talentem, vynikajícím smyslem pro využití techniky v obchodě i v praktickém životě. Finanční prostředky, které tímto získal, neustále vkládal do dalšího technického pokroku a do dalších pokusů.

Mezi jeho největší a nejznámější úspěchy patří především aktivita v oblasti telegrafie. Pokládání telegrafních drátů na zemi i pod mořem se stalo hlavní náplní jeho firmy Siemens. Propojil tak Velkou Británii, Rusko, Finsko, Indii….

V roce 1866 dal světu svůj největší vynález - dynamo, spolehlivý zdroj energie. Poté se soustředil na výrobu telefonních přístrojů a budování telefonních sítí. V roce 1879 představil Siemens na výstavě v Berlíně první elektrický vlak, poté elektrický výtah a v roce 1881 poctil Berlín první elektrifikovanou tramvajovou linkou. V roce 1884 dostal patent na koaxiální kabel.

Siemens - šlechtic

V roce 1888 ho německý císař Fridrich III. povýšil do šlechtického rodu. I když se pak musel podepisovat jako Werner von Siemens, v jádru zůstal prostým člověkem, kterému šlo nejen o technický pokrok, ale i o blaho jeho zaměstnanců. Na rozdíl od jiných géniů nebyl žádný podivín, ani introvert. Jeho snem bylo vybudovat nadnárodní rodinnou firmu, kterou předá svým potomkům.