3.png

André Marie-Ampère byl první vědec, který vysvětlil a matematicky popsal spojení mezi elektřinou a magnetismem. Položil základy vědě o elektrodynamice, která se také nazývá elektromagnetika.

Jaký byl jeho osobní život?

Ampère se narodil 22. ledna 1775 v Lyonu ve Francii. Už jako dítě byl geniální v matematice, kdy i přes neznalost abecedy a číslic dokázal počítat pomocí kamínků. Jeho nadání si byl vědom jeho otec, který jej začal sám vyučovat matematice a také latině. Díky své vysoké inteligenci už jako dospívající hoch studoval vědecké pojednání významných matematiků.

Své studium Ampère přerušil kvůli otcově smrti, který se stal obětí Francouzské revoluce. Po několika letech se ke studiu vrátil zpět. Seznámil se se svojí budoucí ženou, kterou si v roce 1799 vzal a společně měli syna Jeana-Jacquese. Ten se jako dospělý stal známým historikem a spisovatelem. Aby Ampér svoji rodinu uživil, pracoval jako pedagog. Později získal pozici jako profesor na univerzitě v Bourg.

Rok poté dokončil Matematickou teorii her, která byla zaměřena na pravděpodobnost výher u hráčů. Po předložení výzkumu na pařížské akademii roku 1803 si jej všimli uznávání matematici a to zlepšilo jeho kariérní postavení. V roce 1804 se vrátil do Lyonu jako profesor matematiky, ale po smrti své ženy se odstěhoval do Paříže, kde se stal též profesorem.

Fyzikální a chemické výzkumy

Své výzkumy kromě matematiky zaměřil i na jiné obory, jako je fyzika nebo chemie. V roce 1812 pojmenoval dřív neznámý prvek - fluor. Zabýval se též vlnovou teorií světla. Ampérovy největší objevy ale teprve přišly s následujícími roky.

V roce 1820 vědec Hans Christian Ørsted zjistil, že orientaci elektronického proudu může změnit magnetizovaná jehla. Fakta zaujaly spoustu dalších vědců a samozřejmě též i Ampéra. Ani ne o týden později načrtl první teorie týkající se elektromagnetismu. Přišel na to, že dva vodiče s proudem uspořádané paralelně se přitahují nebo odpuzují podle toho, jestli v nich proud teče stejným nebo opačným směrem. Tuto svoji teorii i nadále v následujících letech rozvíjel a položil základy oboru, který se zabývá elektromagnetickým polem.

Ampérův zákon

Ampère se stal také prvním člověkem, který měřil elektrický proud pomocí zařízení, které sám vytvořil. Jednalo se o galvanometr, komutátor a ampérmetr. Popsal vztah mezi magnetickým polem a elektrickým proudem tzv. Ampérův zákon a vytvořil Ampérovo pravidlo. V roce 1827 vydal své další dílo Memoár o matematické teorii elektrodynamických jevů.

Při všech svých činnostech i nadále Ampère pracoval jako profesor na univerzitě. Zemřel roku 1836 jako uznávaný vědec. Na jeho počest byla dle něj mezinárodním kongresem pojmenovaná základní jednotka elektrického proudu, tedy všemi známý ampér.