14.png

Alexander Graham Bell se narodil 3. března 1847 ve skotském Edinburghu jako druhý ze tří synů. Jeho otec se celý život věnoval studiu řeči a správné výslovnosti a vytvořil jako jeden z prvních fonetickou abecedu. Jeho dědeček se jako herec zabýval fyziologií řeči a vyučoval řečnictví. Bellova matka i manželka byly neslyšící. Svou ženu celý život miloval a neustále se snažil zlepšovat život neslyšícím lidem. Tato touha a také touha vynalézat a objevovat byly jeho životní náplní. Na základě rodinné minulosti v oblasti řečnictví a hluchoty jeho matky i manželky se neustále v této oblasti vzdělával a začal pracovat jako učitel hudby a řečnictví, během své praxe se věnoval vynalézání.

Bell zemřel na komplikace způsobené cukrovkou 2. srpna 1922, ve věku 75 let. Po skončení Bellova pohřbu, na jednu minutu v 18:25 východního času, byl každý telefon na kontinentu Severní Ameriky umlčen na počest muže, který dal lidstvu prostředky pro přímou komunikaci na dálku.

Vynálezy

Přestože je Alexander Graham Bell nejčastěji spojován s vynálezem telefonu, jeho zájmy byly nesmírně rozmanité. Byl držitelem celkem 18 patentů a spoludržitelem dalších 12. Vynalezl třeba mikrofon, sestrojil první funkční telefon, byl spoluautorem při vývoji gramofonu a detektoru kovů. Dále vynalezl rovněž fotofon - zařízení, které přenáší záznam zvuku na film. Zabýval se modely helikoptér a draků, chtěl sestrojit draka, jenž by unesl člověka. Podílel se také na konstrukci prvních letadel, křídlových lodí a také na sestrojení nejrychlejší válečné lodi, která dosahovala rychlosti až 115 km/h.
Zajímal se také o dědičnost a genetiku. Snažil se prokázat, že hluchota je dědičná a neslyšícím rodičům se rodí vyšší procento neslyšících dětí, než slyšícím rodičům.

Telefon

Společnost Bell Telephone Company byla založena v roce 1877 a do roku 1886 vlastnilo telefony více jak 150 000 lidí v USA. Zvláštní na tom je, že Alexandr původně vůbec neměl v plánu vymyslet telefon. Zabýval se pouze myšlenkou týkající se zařízení, které by bylo schopno pomoci hluchoněmým lidem. O užití elektřiny v přenášení zvuku začal uvažovat v roce 1874. Později, v roce 1875 objevil transfer zvuku mezi píšťalami umístěnými v různých místnostech. Zvuk píšťal se přenášel i bez proudu, jenž byl následně tvořen slabým magnetickým polem. Bell tak odhalil princip telefonu.

Zajímavost

15. 2. 1876 zažádal Alexandr o patent na telefon. Asi o dvě hodiny později přišel s podobným patentem i zaměstnanec Western Electric Elisha.
Během období 18 let čelila společnost Bell Telephone Company 587 soudním stížnostem na své patenty, včetně pěti, které se dostaly k Nejvyššímu soudu USA. Společnost nikdy neprohrála případ, který postoupil do závěrečné fáze soudu.